Tilbud til Praksis

Tilbud til praksis

Opfølgning på klyngepakken

’Trivsel & arbejdsglæde’


KiAP har udarbejdet en klyngepakke, som kan afdække den aktuelle trivsel og arbejdsglæde blandt lægerne i en kvalitetsklynge. I forlængelse heraf tilbyder Nord-POL at lave en opfølgning med den enkelte læge eller praksis, hvor der tages udgangspunkt i de konkrete oplevelser og udfordringer, der er tilstede i hverdagen. Formålet er at identificere og igangsætte trivselsfremmende initiativer i klinikken for at opretholde og øge den samlede trivsel og arbejdsglæde.

 

Nord-POL tilbyder desuden at facilitere klyngemøder med udgangspunkt i KiAPs klyngepakke.

Ledelsesforløb i den enkelte praksis


Nord-POL tilbyder et kursusforløb i Ledelse og udvikling i praksis. Kurset er målrettet alle praksisejere i en klinik og består af 4-5 moduler af 3-4 timers varighed.


Det forventes at deltagerne arbejder med hjemmeopgaver mellem modulerne, hvor der arbejdes med ledelsesmæssige temaer både individuelt og i ledelsesgruppen.   

Har I styr på jeres arbejdsgange?


Ønsker I at effektivisere organisationen og ændre på jeres arbejdsgange, kan Nord-POL facilitere en proces med kortlægning af arbejdsgange. Ved hjælp af arbejdsgangsanalyser og LEAN-værktøjer hjælper vi jer med at gennemgå arbejdsgangene og identificere udviklingsområder og forbedringer.


Processen kræver, at alle med ens eller overlappende arbejdsopgaver deltager aktivt i kortlægningen.

Styrk samarbejdet i klinikken


Oplever I, at samarbejdet ikke altid fungerer optimalt i klinikken og er der grobund for misforståelser og uenigheder?


Nord-POL kan facilitere en workshop, hvor jeres forskelligheder italesættes på en uformel og konstruktiv måde. Gennem spil og struktureret leg får I mulighed for at arbejde med udfordringerne på en sjov og involverende måde, hvor formålet er at blive klogere på hinanden og få fokus på styrkerne i jeres forskelligheder. Workshoppen kan afvikles for en ledergruppe eller for hele klinikken.  

Forberedelse til salg


Går du med overvejelser om at afvikle din praksis inden for de kommende år? 


Der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til, når man har besluttet sig for at afvikle sin praksis. Nord-POL tilbyder dialog og sparring i forhold til dine overvejelser og forberedelser i forbindelse med salg eller afvikling.

Det personlige lederskab


Er du den fødte leder - eller har du behov for at arbejde med din ledelsesstil eller dine ledelseskompetencer?


Nord-POL kan hjælpe med at identificere dine personlige ledelsesudfordringer og- styrker gennem fx coaching, værdiafklaring eller styrkebaseret ledelse. 

Hvor vil I hen med jeres praksis?


Skal I gang med at omorganisere klinikken eller har I brug for at lægge en strategi for de kommende år, så kan Nord-POL hjælpe jer med at få defineret jeres vision, mission og mål.


Det vil typisk ske gennem en eller flere workshops, hvor I fx skal gennemføre en SWOT analyse og arbejde med målsætninger og handlingsplaner. Vi har også mulighed for at facilitere kreative processer med fx LEGO Serious Play som afsæt for en vellykket strategiudvikling.

Kaffemøde


Hvis du er i tvivl om, hvad du kan bruge Nord-POL til, mødes vi gerne til en indledende dialog i klinikken. Sammen afdækker vi dine/jeres ønsker og behov, så vi kan skræddersy det helt rigtige forløb for dig/jer.

Statistik

130+

Praksisbesøg