Ledelsesforløb i praksis

Ledelsesforløb målrettet den enkelte praksis

Nord-POL tilbyder et intensivt ledelsesforløb, som er målrettet praksisejerne i den enkelte lægepraksis.


Ledelsesforløbet finder sted hjemme i jeres egen praksis og tager udgangspunkt i jeres erfaringer og dagligdag.


Formålet med forløbet er at sætte fokus på god og effektiv ledelse og styrke jeres ledelsesmæssige kompetencer
– både som enkeltpersoner og i samarbejde med de øvrige praksisejere.


Ledelsesforløbet består af fire obligatoriske moduler af 3-4 timers varighed samt et valgfrit modul, hvor
indholdet planlægges i samarbejde med jer. Det valgfrie modul giver mulighed for at sætte fokus på specifikke
emner eller problemstillinger, som I ønsker at arbejde med i jeres klinik. Det kan være alt lige fra en introduktion
til en teori eller metode, til konkrete tiltag som fx at udarbejde en handleplan, kortlægge specifikke
arbejdsgange eller igangsætte et større projekt.De fire obligatoriske moduler giver jer indsigt i:


 1. Ledelse i almen praksis
 2. Ledelsesstile & ledelsestyper
 3. Personaleledelse og opgavefordeling
 4. Vision & strategi


Ledelsesforløbet gennemføres af to Nord-POL konsulenter; en ledelseskonsulent og en praktiserende læge.


Tidspunktet aftaler vi i fællesskab. De første fire moduler skal dog afvikles inden for en periode på 4-8 mdr. og vi
anbefaler at der går ca. 4-6 uger mellem hvert modul. Der vil være mindre hjemmeopgaver mellem modulerne,
som skal løses enten individuelt eller sammen i ledelsen eller hele klinikken. Hjemmeopgaverne vil blive
målrettet jeres praksis og give jer en række konkrete værktøjer, som I kan bruge fremadrettet.


Deltagelse er gratis, men det forventes at klinikken sørger for forplejning o. lign.


Det er et krav, at alle praksisejere deltager i forløbet.Hvis det lyder som noget for jer, så kontakt ledelseskonsulent Camilla Ulfkjær Østergaard for at aftale nærmere og tilmelde jer.


Mail: c.oestergaard@rn.dk

eller tlf. 2347 4952Oversigt over ledelsesforløb


Hvert modul har en varighed af 3-4 timer afhængig af antallet af deltagere. Ved 1-3 deltagere skal
der afsættes 3 timer pr. modul og ved 4 deltagere eller flere, skal der afsætte 4 timer pr. modul.


Moduloversigt Indhold:


  Moduloversigt

  Indhold

  1. Ledelse i Almen Praksis

  Alene eller flere om at lede?
  Praksisprofil
  Struktur på ledelsesopgaverne
  Forventningsafstemning

  2. Ledelsesstile og –typer

  Værdier, kultur & adfærd
  Profiler
  Samarbejde
  Kommunikation

  3. Personale & opgaver

  Social kapital & kerneopgaven
  Konflikthåndtering
  Uddelegering
  Arbejdsgangsanalyse

  4: Vision & strategi

  Organisationsforståelse
  Strategi og vision
  Mål & handleplaner

  5. Valgfrit emne

  Dette modul er valgfrit og planlægges i samarbejde med den enkelte praksis.
  Mulighed for inddragelse af personale.