Nord-POL

Retning, styring & vind i sejlene


- Hjælp til selvhjælp i almen praksis

Nord-POL er en betegnelse for Praksis, Organisation og Ledelse i Nordjylland, og er et tilbud om udvikling af almen praksis til praktiserende læger i Nordjylland.


Nord-POL tilbyder en bred vifte af ydelser inden for organisations- og ledelsesudvikling, fx tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, teamudvikling m.m.


Det overordnede formål med Nord-POL er at inspirere og understøtte almen praksis med udvikling af organisationen. Det kan ske på flere forskellige måder fx gennem styrkelse af ledelsen, inddragelse af praksispersonale eller forbedring af organiseringen.

Team Nord-POL

Team Nord-POL består af fem konsulenter, heraf fire lægefaglige konsulenter og én udviklingskonsulent.

Nord-POL er forankret i Nord-KAP, Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Nordjylland.


Team Nord-POL tilbyder en bred vifte af værktøjer og står klar til at tilrettelægge målrettede forløb i et tæt samarbejde med den enkelte praksis. Værktøjerne skal ses som hjælp til selvhjælp og Nord-POL tilbyder således ikke standardløsninger, men bidrager og inspirerer til, at almen praksis får større fokus på organisationsudvikling.  


Konsulentbistanden stilles gratis til rådighed og foregår i egen praksis. Ved alle praksisbesøg deltager både en lægefaglig konsulent og en udviklingskonsulent. Den enkelte praksis kan som udgangspunkt få op til tre gratis besøg.Lægefaglige konsulenter


  • Anette Stadil Pinstrup, Lægeklinikken Aars
  • Annemette Alstrup, Lægehuset Støvring
  • Christa Ellefsen Blåsvær, Lægerne Møllegade Aalborg
  • Marianne Siersbæk, koordinerende læge Nord-KAP
  • Mette Hertel, Lægehuset Aalborg


Udviklingskonsulent


Camilla Ulfkjær Østergaard, 
koordinator og konsulent  i organisation og ledelse, Nord-KAP

Praksisbesøg  150+