Hvad siger andre om Nord-POL

Telefon

+45 2347 4952

Statistik

50

Praksisbesøg

6

workshops

5

Uddannelsesforløb

Citat


"Forløbet med Nord-POL har ikke bare sat en proces i gang, hvor vi ændrer arbejdsstrukturerne.
Det har også givet en optimisme og – for mit vedkommende – et håb om, at jeg kan blive i
klinikken, til jeg bliver 66-67 år. Var vi fortsat i den gamle gænge, ville jeg nok være stoppet som
62-årig og have kørt lægevagt, fordi der ikke var nogen gulerod for min fremtid i klinikken. Det er
der nu, og det er jeg glad for.


Forhåbentlig kan ændringerne i vores praksis også give yngre læger lyst til at føre den videre."

Hvad siger andre om Nord-POL

Citat


"Savnet af en synlig ledelse med fire chefer har været et problem, for det kom altid til udtryk ved
MUS-samtalerne. Vi læger besluttede altid at tage det op på vores månedlige møder, men emnet
fadede ud og blev glemt. Derfor var det godt at få hjælp til at få ændret arbejdsstrukturerne."

Citat


"Mens Camilla har trukket de teoretiske linjer op, har Steffen i kraft af at have haft egen praksis
kunnet se sagen fra vores side og samtidig – ved at komme udefra – åbne for emner, vi ikke havde
tænkt over. På den måde udgør de to konsulenter et godt team"

Kaffemøde


Hvis du er i tvivl om, hvad du kan bruge Nord-POL til, mødes vi gerne til en indledende dialog i klinikken. Sammen afdækker vi dine/jeres ønsker og behov, så vi kan skræddersy det helt rigtige forløb for dig/jer.


Telefon

+45 2347 4952